Vanliga frågor
Hem
Våra produkter
Vanliga frågor
Om oss
Kontakt
Återförsäljare

VARFÖR KAN VISSA PRODUKTER LUKTA?

Prima Hundtugg har endast helt obehandlade produkter förutom själva torkningsprocessen. Anledningen är att smak och lukt ska bibehållas på bästa sätt. Människan kan uppleva lukten som besvärande men för hunden är det precis tvärtom. I många fall väcker våra produkter hundens naturliga instinkt att vilja gömma den på ”hemlig plats” för att senare plocka fram och avnjuta dem.

HUR SKA PRODUKTERNA FÖRVARAS BÄST?

I normal rumstemperatur eller kallare förvaras våra produkter bäst. En öppnad förpackning kan avge en viss lukt. Tips är att förvara våra produkter i en förslutningsbar behållare - det luktar inte, produkterna hålls fräschare längre och ohyra kan ej komma åt dem. Det senare är extra viktigt under sommarmånaderna.