Våra produkter
Hem
Våra produkter
Vanliga frågor
Om oss
Kontakt
Återförsäljare

Under den senaste tiden har det diskuterat en hel del om råhudsprodukter och huruvida de enligt vissa personer är mindre nyttiga produkter vid större konsumtion och över tiden. Vi tar ingen ställning i denna debatt utan vi kommer att föra ett smalare sortiment av dessa produkter under vårt varumärke Prima Hundtugg då våra kunder efterfrågar dessa. Huruvida du som konsument väljer att tolka de olika källor till information som finns angående råhud generellt och vad du tror på är bäst för din hund låter vi dig välja. Det vi vet är att råhudsprodukter säljs över hela världen och är ett av de största segmenten inom Hundgodis/tugg. Vidare så har vi valt en leverantör som uppfyller högt ställda kvalitetskrav både på produkterna, produktion och arbetsvillkor. De uppfyller alla dessa krav så att de bland annat kan sälja sina produkter till världens största dagligvarukedja Wal-Mart i USA.

Samtliga våra produkter går igenom en oberoende veterinärkontroll när de anländer i Sverige och kvalitet kontrolleras ytterligare av oss själva i vår egen anläggning i Landskrona där också packning av produkterna sker.

I övrigt så tillverkas i stort sätt alla råhudprodukter i främst Kina och till viss del i Sydamerika. Råvaran till produkterna är underhuden från kor och kvaliteteten i sig skiljer sig inte mellan länderna. Den enda faktiska kvalitetsskillnaden man diskuterar inom tillverkningen är hur tvättad huden är och vilken tjocklek och vikt produkterna har. Att det finns olika ”high end” produkter stämmer helt enkelt inte in med verkligheten och matchar inte med den masstillverkningen under vilket produktionen sker. Det viktiga med råhudsprodukter är hur de tillverkas (hygien) och under vilka omständigheter (personalvillkor) och det känner vi oss trygga i med vår leverantör.


För mer information om våra produkter, klicka på de gröna lapparna nedan.